24 Yılı aşan mesleki bilgi ve tecrübenin ışığında…

FCS Fidan Consulting & Strategy Grubu, kurucularının 24 yılı aşan mesleki bilgi ve tecrübeleri ışığında, 2014 yılında kurulmuştur. 2014 Yılından bu yana, işletmelerin ve kurumların stratejik çözüm ortağı olarak, vergi denetimi, mali müşavirlik, yönetim danışmanlığı, kurumsal risk planlama ve kurumsal finans danışmanlığı alanlarında, uzman profesyonel ekibi ile birlikte hizmet sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana FCS Fidan Consulting & Strategy, hedeflediği sektör ve konularda, güçlü ve güvenilir bir referans olmaya özen ve önem göstermiş olup bünyesinde bulundurduğu yetenekli fikir liderleriyle, sahip olduğu tecrübeler ve global uygulamaların desteği sayesinde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıcı çözümler sunmaktadır.

FCS Fidan Consulting & Strategy Grubu, şahıs işletmelerinden kurumsal şirketlere, uluslar arası şirketlerden holdinglere kadar farklı sektörlerde geniş bir müşteri portföyüne sahiptir. Fidan, geçmişinden bugüne portföyüne yeni müşteriler ekleyerek, tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere aynı kalitede hizmet anlayışını sunmaktadır.

FCS Fidan Consulting & Strategy son yıllardaki hızlı büyümesi, sunduğu hizmetin kalitesine, giderek artan dinamik ve rekabetçi pazarda başarılarını büyüyerek sürdüren müşterilerimize olumlu yönde yansımaktadır.


Bülent Fidan

Kurucu Ortak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kariyer: Bülent Fidan eğitimini, 1991 Yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu muhasebe bölümünden ön lisans derecesi, daha sonra 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini lisans derecesi ile tamamlamıştır. 

İş hayatına 1991 yılında başlayan Bülent Fidan, değişik sektörlerde, mali işler birim yöneticiliği, iç denetim birim yöneticiliği ve değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İş ve sosyal yardımlaşma alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. İş hayatı boyunca özelikle işletme yönetimi, stratejik planlama ve kurumsallaşma konularında bir çok eğitim ve seminere katılmış ve eğitimler vermiştir. Kurucusu olduğu FCS Fidan Consulting & Strategy  firmasında yönetim danışmanı olarak görev yapmaktadır.

İş dünyası, finans, muhasebe ve işletme yönetimi konularında edindiği tecrübeleri http://www.bfidan.net  blog adresinde yayınlamakta ve Fuar Dünyası Dergisinde köşe yazarlığı yapmakta olan Bülent Fidan, çok yönlü iş ve eğitim kariyerine paralel olarak çeşitli alanlarda, özel çözümler sunmaya ve eğitimler vermeye devam etmektedir.

Bülent Fidan İSMMMO ve Yönetim Danışmanları Derneği, HİBEDER üyesi olup, Türkiye'nin ilk 100 AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI arasında yer almaktadır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Muhasebe & Finans
 • Devlet Destekleri, Teşvik ve Hibeler
 • Stratejik Planlama
 • İç Kontrol Sistemleri
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Maliyet Muhasebesi Sistemleri
 • Bütçe & Nakit Akışı
 • ERP & CRM
 • İş Süreçleri Analizi
 • Kurum İçi Bilgi Yönetimi

 

 

Bedrettin İpekli

Bağımsız Denetçi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kariyer:Bedrettin İpekli Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden 1974 yılında mezun oldu. 1967 yılından beri muhasebe, mali müşavirlik mesleğine devam etmektedir. Bir çok sanayi ve ticari kuruluşlarda muhasebe ve finansman müdürlüğü yaptıktan sonra, 1981-1991 yılları arasında Suudi Arabistan’da Koray İnşaat grubunda Yetkili Türk Muhasebeci olarak görev yaptı. Yurda döndükten sonra 1994 yılında kendi Mali Müşavirlik bürosunu kurdu, bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışma hayatıma devam etmekte.

Çalışma hayatı boyunca bir çok seminerler, kurslar ve mesleki ilgili çalışmaların içerisinde bulundu. 2014 yılında Bağımsız Denetçi unvanını alan İpekli, halen, kurucusu olduğu Can Muhasebe Mali Müşavirlik bürosunda Mali Müşavirlik, Fidan Consulting & Strategy'de Danışman olarak görev yapmakta.

Uzmanlık Alanları:

 • Muhasebe & Finans
 • Stratejik Planlama Proje Yönetimi
 • Türk Vergi Hukuku
 • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Enflasyon Muhasebesi
 • Bağımsız Denetim

 

Çilem Çorak Koç

Bağımsız Denetçi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kariyer: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden 2002 yılında mezun olan Çilem Çorak Koç, Mali Müşavirlik bürolarında stajyer olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazandı.

2008 yılında büro tescilini yaparak bağımsız Mali Müşavir olarak Can Muhasebe ve Mali Müşavirlik Bürosunda çalışmaya başlayan Koç, 2014 yılında Bağımsız Denetçi unvanını aldı.

Çilem Koç aynı zamanda bilirkişilik de yapmakta.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Muhasebe
 • Türk Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Şirket Birleşme ve Satın Alma
 • Yönetim Organizasyon

 

Fatma Zeynep Kılıç

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kariyer:Fatma Zeynep Kılıç, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2014 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Finans bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.

2010 yılında stajyer olarak başladığı meslek hayatına, 2015 yılında almaya hak kazandığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslek unvanı ile devam etmekte.

Kılıç, güçlü sosyal yanları ve araştırmacı kişiliği ile mesleki ve kişisel gelişime önem vermektedir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • İşletme Finansı
 • Muhasebe
 • Bütçeleme
 • Büro Yönetimi

 
 

 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Fidan Consulting     TÜRMOB Fidan Consulting     Yönetim Danışmanları Derneği Bülent Fidan Consulting     kgk_ fidan_consulting.logo     kosgeb_logo_fidan_consulting     tse     GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Bülent Fidan Fidan Consulting       TÜBİTAK Fidan Consulting      TURQUALITY Fidan Consulting