Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Zorunluluk Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.

ödeme kaydedici cihaz yazar kasaYeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Zorunluluk Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.

Bilindiği üzere 15/6/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 426 No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri belirlenmiştir.

5 Ağustos 2016 tarihli ve 29792 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 473 No.lu VUK Genel Tebliği ile 426 Sıra No.lu Tebliğin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik uyarınca;

• 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL'den az olan mükellefler ve

• "Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanan mükellefler

için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi 1/1/2018 olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

 

5 Ağustos 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29792

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 473)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: