VERBİS Kayıt Sürelerine İlişkin Hatırlatma

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyen veri sorumlularının kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

VERBİS'e son kayıt tarihleri halihazırda aşağıdaki gibidir.

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 31.12.2019 tarihine kadar,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 31.03.2020 tarihine kadar,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 30.06.2020, tarihine kadar

Sicile kayıt olmak zorundadır.

Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

İlave bir süre uzatımı olmaması halinde yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik tüm veri sorumlularının 31.12.2019 tarihine kadar sicile kayıt yaptırmaları gerektiğini hatırlatırız. (NEKS)

 

 

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: