Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulaması

Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulaması

Bilindiği üzere; Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecektir.

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dâhil olan işyerlerinde çalışmaya başlayan çalışan, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kendiliğinden emeklilik planına dâhil edilecektir. Çalışanların katkı payları, çalıştıkları aya ait prime esas kazancın %3'ü oranında hesaplanacak ayrıca işveren katkı payı olmayacaktır.

İlgili yönetmelikte çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi uygulaması ile ilk aşamada 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, 250-999 çalışanı bulunan özel sektör ve kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları 1 Nisan 2017'de, 100-249 çalışanı bulunan özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2017' de sisteme geçmiştir.

Çalışanlar, zorunlu bireysel emeklilik sistemine aşağıdaki tarihlerden itibaren işverenleri aracılığıyla otomatik olarak dâhil edileceklerdir.

• Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
• Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,
• Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: