Muhtasar Beyanname Nedir, Neden Muhtasar Beyanname Veriyoruz?

Muhtasar Beyanname Nedir, Neden Muhtasar Beyanname Veriyoruz?

Birçok işveren  bildiği ancak detaylı bir bilgiye çok az sahip olduğu muhtasar beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre şöyle açıklanmıştır; "İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemleridir."

Başkasına ait bir vergi borcunun ödenmesinden sorumlu tutulan tarafa vergi sorumlusu adı veriliyor. Vergi sorumlusu kişi tarafından stopaj yöntemi ile hesaplanan muhtasar beyanname, sonrasında da beyan edilerek ödenebiliyor. Yani, muhtasar beyannamede stopaj şeklindeki vergileme ile kaynakta kesinti oluyor.

Muhtasar beyanname yöntemi ile gelir, sahibinin eline geçmeden vergi kesintisine uğruyor. Bunun ardından da devlete beyan edilerek ödeniyor. Şöyle ki, maaşlarda çalışana ödenmeden önce bordro hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Daha sonrasında bu kesinti yasal süre içerisinde muhtasar beyanname yöntemi ile devlete ödeme olarak yapılır.

Genel Olarak Kimlerden Vergi Kesintisi Yapılır? Kimler İçin Muhtasar Beyanname ile Stopaj Ödenir?

İşverenler, vergi mükellefleri;

 • Çalıştırdıkları personellere ödedikleri ücretlerden,
 • Hizmet aldıkları Avukatlara ödenen hizmet bedellerinden,
 • Kiraladıkları iş yerlerinden dolayı Gayrimenkul Mal Sahiplerine ödenen kiralardan,
 • Hizmet aldıkları Mali Müşavirlere ödedikleri hizmet bedellerinden,

dolayı stopaj yoluyla kestikleri Gelir Vergilerini muhtasar beyanname ile  ödemekle yükümlüdürler.

Muhtasar Beyanname Yapacak Olanlar Kimlerdir?

 • İş Ortaklıkları
 • Ticaret şirketleri
 • Dernekler, Vakıflar
 • Yatırım fonu yöneten kişiler
 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler
 • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler muhtasar beyanname vermekle yükümlüdürler.

 

Muhtasar Beyanname aylık veya üç aylık dönemlerde beyan edilebilir. Yeni kurulan işletmeler için genellikle 3 aylık beyannameler tercih edilir. Personel sayınız 10’u geçtiğinde Muhtasar Beyannamenin aylık beyan edilmesi zorunludur.

Muhtasar Beyanname Nereye  Ödenir?

Üç aylık muhtasar beyanname Nisan-Temmuz-Ekim-Ocak Aylarının 26. Gününe kadar, aylık muhtasar ise takip eden ayın 26. gününe kadar, tahakkuk fişinde belirtilen tutarlar ve bilgiler ile ilgili bankalar ve PTT şubeleri ile internet şubelerinden veya vergi dairesinden ödeyebilirsiniz.

 

 

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: