Mali Müşavirlik (Vergi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku) Hizmetlerimiz

Fidan Consulting & Strategy olarak amacımız, vergiyi işletmenizin maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Mali müşavirlik, vergi, çalışma ve sosyal güvenlik hukuku konuları ile ilgili hizmetlerimiz aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmaktadır;

 • Şirket kuruluş işlemleri, ana sözleşme hazırlık çalışmaları
 • Genel muhasebe hizmetleri
 • Gerçek ve tüzel kişilerde vergi planlaması
 • Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
 • Muhasebe sistemleri danışmanlığı
 • Maliyet muhasebesi sistemi kurulması
 • Gelir vergisi danışmanlığı
 • Kurumlar vergisi  danışmanlığı
 • Katma Değer Vergisi iadesi ve beyanları
 • ÖTV İade ve mahsup işlemleri
 • Enflasyon düzeltmesi işlemleri
 • Dernek ve vakıfların vergisel yükümlülükleri
 • Transfer fiyatlaması denetimi
 • Uluslararası vergi planlaması hizmetleri
 • Vergi davaları danışmanlığı
 • Vergi hukuku ve vergi itirazları
 • Vergi inceleme danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlıkları ve uzlaşma hizmetleri
 • Vergisel teşvikler
 • Yasaların ön gördüğü istisna ve indirimlerin uygulanması
 • Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi ve raporlanması hizmetleri
 • Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri
 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına  ilişkin hizmetler
 • İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri
 • İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri
 • İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku yükümlülükleri açısından risk değerlendirmesi yapılması  ve raporlanması hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuat desteği ve sirküler hizmetleri
 • İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına,incelemeye sunulmasına ve teftiş    verilmesine ilişkin hizmetler
 • İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler
 • Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler
 • Yurtdışı işçi istihdamına ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri
 • İnsan Kaynakları departmanı kurulması 
 • İnsan kaynakları sürekli danışmanlık hizmetleri 
 • İşe giriş ve çıkış kanuni bildirimlerinin hazırlanması
 • Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi 
 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü 

%d blogcu bunu beğendi: