KESİN MİZAN BİLDİRİMİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

2011 yılında mevzuatımıza giren ve her yıl bildirimi yapılan kesin mizan bildirimi yürürlükten kaldırıldı.
Mükellefler artık gelir / kurumlar beyannamelerinde girilen bilançoların kaynağı olan kesin mizanları bir derecede
mükerrer bildirimi olarak görülen kesin mizan bildirimlerini GİB'e göndermeyecekler.

İlgili tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

kesin mizan bildirimi

27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29783

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 472)

MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: