KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı

akaryakit-benzin-mazotKDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı

Bazı konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını %8’e indiren ve bazı ÖTV tutarlarında değişiklik yapan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1) Konut Teslimlerde KDV Oranı Değişikliği

Bilindiği üzere, KDV Oranların belirlenmesine ilişkin 2007/13033 sayılı Karar uyarınca, yapı ruhsatının 1.1.2013 ve sonrasında alındığı projelerde, net alanı 150 m2’nin üzerindeki konutlar ile net alanı 150 m2'nin altında olan konut teslimlerinden; büyükşehirlerde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamı (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler) dışında, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri, 1000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 KDV oranı uygulanmaktadır.

2016/9153 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenerek yukarıda belirtilen konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV Oranı %18’den %8’e indirildi.

Eklenen geçici madde 2:

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

2) ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

Yine bu Karar ile 08.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı malları ÖTV tutarları aşağıdaki listedeki haliyle yeniden belirlenmiştir.

KDV (I) Sayılı Liste (A) ve (B) Cetvelleri

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: