Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Uygulamalarında 1 Aylık Süre Uzatımı

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete’de çeşitli konularda Cumhurbaşkanı Kararları yayınlanmıştır. 

Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Uygulamalarında 1 Aylık Süre Uzatımı

1) Sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması

2811 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi 1 ay (17/09/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.

2811 sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17/09/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

2) Kısa çalışma uygulaması

2810 sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 29/06/2020 tarihli ve 2706 Sayılı Karar ile 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle,
30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay süreyle uzatılmıştı.

Bu defa, kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30/07/2020 tarihli ve 2810 sayılı Karar ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere ve 1 ay süreyle uzatılmıştır. (Kaynak: Verginet)

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: