DİKKAT: 2014 Yılı KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2015 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

2014 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2015 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilmektedir.

Buna göre, 2014 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade talebinin 2015 yılı Kasım ayına ait KDV beyannamesinin verileceği en son tarih olan 24 Aralık 2015 tarihine kadar talep edilmesi gerektiğini ve bu tarihe kadar iade talebinde bulunmayan mükelleflerin bu haklarını kaybedeceklerini hatırlatmak isteriz.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: