Derneklere Yeni Yükümlülükler Getirildi!

Derneklere Yeni Yükümlülükler Getirildi!

Dernekler üyelerinin durumları ile ilgili değişiklikleri 30 gün içerisinde DERBİS’e bildirmek zorunda olacaklardır.

1 Ekim 2018 tarih ve 30552 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve Derneklere ek yükümlülükler getiren Yönetmeliğe göre;

Gerçek veya tüzel kişilerini, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Buna göre Derneğe üye kabulü, üyenin çıkması veya üyeliğin sona erdirilmesi durumlarında 30 gün içerisinde DERBİS sistemine durumun girilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Dernek Beyannamelerinde de tüm bu bilgileri beyan etme ve üye listelerini Dernek Beyannamelerine girme zorunluluğu da getirilmiştir.

 

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: