Category Archives: Haberler

Muhtasar Beyanname Nedir, Neden Muhtasar Beyanname Veriyoruz?

Muhtasar Beyanname Nedir, Neden Muhtasar Beyanname Veriyoruz? Birçok işveren  bildiği ancak detaylı bir bilgiye çok az sahip olduğu muhtasar beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre şöyle açıklanmıştır; "İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemleridir." Başkasına ait bir vergi borcunun ödenmesinden sorumlu tutulan tarafa vergi…
Read more

SANAYİDE MİLLİ İMKANLAR AĞIRLIKLI OLARAK DİJİTALLEŞME İÇİN 250 MİLYON TL DESTEK:

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI  ‘2019-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’ YAYINLANDI!

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata - bakım - stok masrafları azaltılabilmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır

Açık kaynak kodlu yazılımların ürün geliştirme veya teknoloji adaptasyonu amacıyla kullanılacak olması, değerlendirmede öncelik olarak kabul edilecektir.

Başvuru yapabilecekler:

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

 

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Destek oranı %60’tır.

2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 350.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.

 

 

 

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz:

  Adınız Soyadınız(gerekli)

  E-posta Adresiniz (gerekli)

  Telefon Numaranız

  Şirket Ünvanınız

  Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

   

  SANAYİCİLERE VE KOBİ’LERE BAYRAM MÜJDESİ

  BAKAN VARANK, 16 MADDELİK DESTEK VE ÖNLEM PAKETİNİ AÇIKLADI

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Varank, “Yeni Ekonomi Modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.” dedi.

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti. Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

  Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

  Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.

  Destek paketinin detayları için lütfen tıklayınız!

   

   

  İşverenlerin, Geçmişte Kullanamadıkları İstihdam Teşvikleri Geri Alınabilecek

  FCS Fidan Consulting & Strategy kurucu Ortağı Yönetim Danışmanı Bülent Fidan: “SGK’nın sunduğu istihdam teşviklerini geçmişte kullanmayan işletmelere son bir şans tanındı, bu fırsatı işletmeler çok iyi değerlendirmeli, bu teşvikleri kullanan işletmeler maliyetlerini düşürüyorlar, kara geçiyorlar”

  02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Yasa Tasarısı ile 6111 s. Kanun ve 687 s. KHK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Geçici 17. maddesi kapsamında olup önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük olarak bu desteklerden yararlanma imkânı 22.03.2018 tarihinde TBMM' de kabul edilmiş, Resmi Gazetede yayınlanarak kanunlaşmıştı.

  Bu kapsamda Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte takip eden ayın başından itibaren 1 ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurarak geriye dönük teşvik, destek ve indirimlerden tüm işletmeler yararlanacak. İşverene hak ettiği halde yararlanamadığı teşvikler, 2019 Ocak ayında başlayacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.

  FCS Fidan Consulting & Strategy kurucu Ortağı Bülent Fidan, düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada, “SGK’nın, istihdamın arttırılması konusunda geçmişten bu yana uygulanan teşvikleri kullanamayanlar vardı, bu işletmelerden şartları uygun düşmesi halinde bu haklarını kullanacaklardır. Geriye dönük olarak tüm bu tutarlar SGK tarafından işverenlere ödenecektir. Özellikle 6111 sayılı Kanun’la gelen bu prim desteğinde, işyerinde ortama sigortalı sayısına ek olarak alınan ve kanunda yazılı kriterleri taşıyan her bir sigortalı için kuruma ödenecek işveren payı devlet tarafından karşılanacak ve işverenlerin istihdam yükleri hafifletilmiş olacaktır. Bu tutarlar işletmelerin çalışan sayılarına değişiklik göstermektedir. Her işletme için özel hesaplamalar yapıyoruz, görüyoruz ki, sonuçlar çok yüksek tutarlara erişebilmekte. Bu teşvikler bazı çalışanlar için 54 aya kadar uygulanabilmekte. Bu da günümüz tutarları ile bir kişi için yaklaşık olarak 18.000 TL olabilmekte.”

  SGK’nın sunduğu istihdam teşviklerini geçmişte kullanmayan işletmelere son bir şans

  Fidan, 31 Mayıs’a kadar hesaplamaların ve başvuruların tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, “hazırlanan dokümantasyon ile SGK’ya 31 Mayıs 2018 tarihine kadar müracaat edilmeli, akabinde Ocak 2019’dan itibaren nakten veya cari dönem prim ödemelerinden mahsup yoluyla bu tutarlar işletmelere ödenecek” dedi.

   

   

  Size ayrıntılı bilgi verebilmemiz için lütfen formu doldurunuz!