Category Archives: Genel

Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır.

Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır. Maliye Başkanlığınca elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine yönelik tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Bu taslak ile elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile tebliğde bahsedilen işlemlere ilişkin bir aya ait…
Read more

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Resmi Gazete’de yayınlandı

Yüksek Planlama Kurulu (YPK), 2015-2018 dönemini kapsayan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nı kabul etti. Kurulun konuya ilişkin kararı, 5 Eylül 2015 Tarihli ve 29466 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planının genel amacı, “Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı…
Read more

İşyerinde bulundurulması gereken bilgi ve belgeler, önem arz eden mali konular hk. bilgilendirme konulu sirkülerimiz yayınlandı. Okumak için tıklayınız...