Çalışma Metodumuz

Farklı sektör ve farklı ölçekteki firmalarda yürütülebilen danışmanlık projelerimiz, uluslararası standart uygulama metodolojilerini baz alınarak danışan işletmelerin sorunları ve talepleri doğrultusunda tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

Çok genel olarak  çalışma metodumuz 4 aşamadan oluşur; 
1. Mevcut durumun analizi
2. Olması gereken durumun analizi
3. Faaliyetler, projeler, eğitimlerin planlanması ve uygulanması
4. Fark analizin ve sonuçların değerlendirilmesi
 
1. Mevcut durumun analizi
Bu aşamada, müşterinin talep ve sıkıntıları detaylı bir şekilde dinlenir, mevcut durumun müşteri bakış açısından tarifi alınır.
Müşteriden aktarılan sonuçların, yine müşteri tarafından bildirilen sebeplerden farklı olma ihtimali göz önüne alınarak, işletmenin yapısına göre belli bir zaman alan ve işletmenin ihtiyacına uygun analizler yapılır. Mevcut durumun danışmanlık bakış açısından tarifi yapılır.
Yapılan analizler müşteri tespitleriyle karşılaştırılır, varsa farkların gerekçeleri açıklanır, müşteri ile sorun mutabakatı yapılır.
Bu aşamada aşağıdaki teknikler uygulanır;
Çevre analizi, sektör analizi, işletme analizi, swot analizi, kıyaslama teknikleri, iş ve süreç analizi, kurum kültürü analizi, anketler, birebir görüşmeler, grup beyin fırtınası, gizli müşteri, eğitim ihtiyaç analizi, problem tespit teknikleri vd.
 
2. Olması gereken durumun analizi
Bu aşamada, müşteri ve danışmanlık firmasının ortak görüşüyle ve bir önceki as-is aşamasında saptanan sorunlardan hareketle, olması gereken durumun tarifi yapılır ve varılması gereken hedefler saptanır.
Saptanan hedeflere varılması için uygulanması gereken projeler saptanır.
Saptanan projelerin ara hedefler, ekip, zaman, kaynak, aktivite vb. öngörü planları yapılır, işletme yönetiminin onayına sunulur.

3. Faaliyetler, projeler, eğitimlerin planlanması ve uygulanması
Bu aşamada, öngörü planları bir önceki olması gereken durum analizi aşamasında belirlenmiş olan projelerin detaylı aktivite planları çıkarılır ve proje liderleri tarafından projelere başlanır. İşletme çalışanlarına gereken durumlarda ve eğitim ihtiyaç analizleri sonuçları uyarınca eğitimler verilir.
 
4. Fark analizin ve sonuçların değerlendirilmesi
Projenin takviminin tamamlanmasıyla;
Proje tamamlanma raporu hazırlanır, değerlendirilir, eksik kalan alanlar için ek faaliyetler düzenlenir. Tüm bunların sonucunda nihai rapor ve sunum yayınlanır. Danışan ile projenin amaç ve hedeflerine, sürdürülebilir sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığı değerlendirilir, projenin işletme performansın etkileri, önceki ve sonraki performans durumları değerlendirilir.

puko2

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Fidan Consulting     TÜRMOB Fidan Consulting     Yönetim Danışmanları Derneği Bülent Fidan Consulting     kgk_ fidan_consulting.logo     kosgeb_logo_fidan_consulting     tse     GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Bülent Fidan Fidan Consulting       TÜBİTAK Fidan Consulting      TURQUALITY Fidan Consulting