Blog

KOBİ tanımında değişiklik yapıldı!

Bir işletmenin "KOBİ" olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırını 125 milyon TL'ye yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlandı.

Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 milyon lira olması gerekiyordu.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:

''- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

- Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

- Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.''

Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.

Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edecekler.

 

 

KOSGEB desteklerinden faydalanmak istiyorsanız lütfen formu doldurunuz!

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

Geriye dönük SGK teşvikleri konusunda sizlerle geliştirdiğimiz iş birliğinin daha verimli olması ve yapacağımız teşvik hesaplamalarında sizlerin menfaatlerini maksimuma çıkarma anlamında cevaplamanız için kısa bir analiz formu geliştirdik. 

Lütfen formu dikkatlice okuyunuz, soruları dikkatlice cevaplayınız. Vereceğiniz cevaplar İşletmenizin geriye dönük SGK teşvik tutarının hesaplanmasında önem teşkil edecektir. Vereceğiniz cevaplara göre teşvik tutarınız artacak veya azalacaktır.

Sorulara vereceğiniz cevaplara göre teşvik tutarınız daha doğru hesaplanacak, çalışmalarımızın doğruluk oranı yüksek olacaktır.

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Bülent Fidan, SMMM
FCS Fidan Consulting & Strategy

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı
Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak, Sıfır (0) faizli, İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

 

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

  • 04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları
  • 02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
  • 14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu
  • 25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

KOBİ’LERE 1.000.000 TL’YE KADAR YENİ DESTEK!

2018 Yılında KOBİ’lere, KOBİGEL Destek Programı ile 1.000.000 TL’ye kadar destek verilecek, müracaatlar 24 Nisan 2018 tarihinde başlayacak!

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018/01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Proje teklif çağrısı KOSGEB tarafından yayınlandı.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2018/01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENECEK, KİMLER MÜRACAAT EDEBİLECEK?

“İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ” başlığı ile yayınlanan çağrıya;

• “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
• Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
• Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir.

Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

 

DESTEK BÜTÇESİ NE KADAR?

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz (hibe), 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (kredi) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL'dir.
Başvurusu kabul edilen işletmelere, proje tutarının %30'una kadar erken ödeme talepleri KOSGEB tarafından karşılanabilecek.

 

HANGİ PROJELER DESTEKLENECEK?

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

• Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
• Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
• Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
• Pazarlama etkinliğini geliştirme
• İhracat kapasitesini arttırma
• (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

 

MÜRACAAT TAKVİMİ

BAŞVURU ve KONTROL

Proje Başvurusu: 24 Nisan 2018 - 22 Haziran 2018
İlk Kontrol: 25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018
İşletme Düzeltme: 9-15 Temmuz 2018
Son Kontrol: 16 - 22 Temmuz 2018

DEĞERLENDİRME

1. Safha - Online Değerlendirme: 1-17 Ağustos 2018
2. Safha - Toplantılar: 10 Eylül 2018 - 7 Ekim 2018

KABUL EDİLEN PROJELERİN BİLDİRİLMESİ: 22 Ekim 2018

 

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz:

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız