Blog

Devlet Yardımları İçin E-imza ve KEP ile Başvuru Zorunluluğu Başlıyor!
Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm destek başvuruları için firmaların belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması zorunlu hale gelmiştir. 31.03.2018 tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz olacaktır.

KEP üzerinden gönderilen başvurularda gerekli tüm belgelerin firma yetkilileri tarafından elektronik imzalı olarak ibrazı zorunlu olacaktır.

Üyelerimizin gerek e-imza sistemlerini kurmak gerekse de KEP adreslerini aktif kullanmak için gerekli hazırlıkları 31 Mart 2018 tarihine kadar tamamlamaları, mağduriyet yaşamamaları adına büyük önem arz etmektedir. 

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen formu doldurunuz:

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve Destek Talebinizi Genel Olarak Tanımlayınız

 

Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulaması

Bilindiği üzere; Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecektir.

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dâhil olan işyerlerinde çalışmaya başlayan çalışan, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kendiliğinden emeklilik planına dâhil edilecektir. Çalışanların katkı payları, çalıştıkları aya ait prime esas kazancın %3'ü oranında hesaplanacak ayrıca işveren katkı payı olmayacaktır.

İlgili yönetmelikte çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi uygulaması ile ilk aşamada 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, 250-999 çalışanı bulunan özel sektör ve kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları 1 Nisan 2017'de, 100-249 çalışanı bulunan özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2017' de sisteme geçmiştir.

Çalışanlar, zorunlu bireysel emeklilik sistemine aşağıdaki tarihlerden itibaren işverenleri aracılığıyla otomatik olarak dâhil edileceklerdir.

• Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
• Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,
• Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren.