Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı

arge ve tasarım personeli destekleriAr-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı.

11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti alanlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.

1) Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda;

  • Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla,

merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100’nün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırmıştır.

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Yine aynı Kararla;

5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin;

  • Yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı,
  • Doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin %100’ü,

Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır.

Bu Karar 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

 

2. Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısı 15 Olarak Belirlendi.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanacaktır..

a) C - İmalat başlığı altında yer alan:

29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30 - Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 - Askeri savaş araçlarının imalatı 30.91 - Motosiklet imalatı

30.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

3) Tasarım Faaliyeti Alanları Belirlenmiştir.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir.

a) J - Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan:

59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri

59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 - Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: