AHİLER KALKINMA AJANSINDA İMALAT SANAYİİNDE VERİMLİLİK VE KURUMSALLAŞMA PROJE DESTEK PROGRAMI (2019)

KOBİ'LERE YENİ BİR DESTEK...

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) imalat sanayiinde rekabet kapasitesini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler.

PROGRAM SÜRESİ VE PROJE LİMİTLERİ
• Proje Süresi: 9-12 ay
• Program Bütçesi: 21.000.000,00 TL
• Destek Üst Limiti: 150.000 TL – 1.000.000,00 TL
• İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 17:00
• Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00
• Destek Oranı: % 20 - % 50

ZORUNLU FAALİYET
Stratejik hedeflere ulaşılabilmesi ve işletme sermayesinin, organizasyonel yapının, tedarik zinciri süreçlerinin daha verimli şekilde yönetilmesi için işletmelere etkin bir yönetim anlayışının kazandırılmasına yönelik;
• Enerji Verimliliği Danışmanlığı
• Yalın Üretim Danışmanlığı
• Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
• Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
• Atık Yönetimi Danışmanlığı
• Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret,dış ticaret vs.)
• Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)
Faaliyetlerinden en az biri zorunlu faaliyet olarak uygulanacaktır.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması, ve mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması konularındaki projeler desteklenecektir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
• İnsan Kaynakları
• Seyahat
• Ekipman ve Malzeme
• Denetim Maliyetleri
• Tanıtım Maliyetleri
• İnşaat İşleri
• Diğer (Hizmet Alımına İlişkin Maliyetler)
• Danışmanlık (Zorunlu)
• Danışmanlık Faaliyetleri
• İhale İlan Bedeli

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: