7103 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler #1

7103 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler #1

KDV Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine yatırım teşvik belgesi aranmaksızın münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-ge ve tasarım merkezlerinde, üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası tutulmuştur.

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamındaki teslimlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde zamanında alınmayan vergi alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Söz konusu hüküm 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: