6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Borçlarda Ödeme Süreleri Uzatıldı!

6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Borçlarda Ödeme Süreleri Uzatıldı!

18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile 6736 sayılı Kanun kapsamında;

- Borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçlulara, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanundan yeniden yararlanma,

- 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin dörder ay uzatılması, 

- Mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere beyannamelerini vermeleri için 2017 Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve ödemelerini de 2017 Mayıs ayı sonuna yapabilmeleri,

- Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını, Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi,

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme,

 - Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla birlikte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı getirilmiş olup, Tebliğde bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında ödeme süresi uzatılan taksitler 6736. S. Kanunun şu maddeleri kapsamında olacaktır;

6736 Sayılı Yasa Madesi

Madde Başlığı

MADDE 2- 

Kesinleşmiş alacaklardan kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 3- 

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklardan kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 4-

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerden kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 5-

Matrah ve vergi artırımından kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 6/2-a

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallardan kaynaklanan borç taksitleri

MADDE 10/19

Mücbir sebep hâli ilan edilmiş yerlerdeki süreden kaynaklanan borç taksitleri

 

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: