6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

6728 sayılı kanun6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı 

09 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6728 Sayılı Kanunla;

Vergi Kanunlarında yapılan önemli konu başlıkları;
· Vergi Usul Kanunu’nda izaha davet isimli yeni bir düzenleme getirilmiştir.
· Sat-geri kiralama ve kira sertifikası düzenlemesindeki ihtilaflı vergisel konuların yasal açıklığa kavuşturulmuştur.
· Ar-Ge teşviği uygulaması, vergi kanunlarından çıkartılarak kendi kanununda yeniden düzenlenmiştir.
· Damga vergisinin artık tek nüshadan alınması sağlanmıştır.
· Tebliğler ile düzenlenen döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili, damga ve harç istisnaları yasa metni olarak düzenlenmiştir.
· İthalde veya sorumlu sıfatıyla ödenmiş olan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir.
· Örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için, en az %10 oranında ortaklık payı aranmıştır.

Diğer Kanunlarda;

· İflas erteleme,
· Kayyım,
· Karşılıksız çek

Konularında mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır.

· Belediye, Emlak, Damga, Harçlar, Gider Vergileri, Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Kanunlarında düzenlemelerin yer aldığı yasayla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalar yapılacaktır.

 

Kanun metninin tamamına erişmek için lütfen tıklayınız:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: