İhracat Bedelinin Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Durumunda İhracat Bedeli Olarak Kabul Edilebilmesi Artık Mümkün!

İhracat Bedelinin Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Durumunda İhracat Bedeli Olarak Kabul Edilebilmesi Artık Mümkün!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18.06.2019 tarihli yazısı ile İhracat Genelgesi'nin “İhracat bedelinin tahsili” başlıklı 8 inci maddesine aşağıdaki fıkrayı ekleyerek, ihracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin DAB'a bağlanmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda da bazı şartların sağlanması kaydıyla ihracat bedeli olarak kabul edileceğini açıklamıştır.

Yeni eklenen fıkra:

(8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür.

Genelgenin tamamını indirmek için tıklayınız!

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: