Monthly Archives: Haziran 2018

KOBİ tanımında değişiklik yapıldı!

Bir işletmenin "KOBİ" olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırını 125 milyon TL'ye yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlandı.

Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 milyon lira olması gerekiyordu.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:

''- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

- Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

- Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.''

Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.

Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edecekler.

 

 

KOSGEB desteklerinden faydalanmak istiyorsanız lütfen formu doldurunuz!

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

Geriye dönük SGK teşvikleri konusunda sizlerle geliştirdiğimiz iş birliğinin daha verimli olması ve yapacağımız teşvik hesaplamalarında sizlerin menfaatlerini maksimuma çıkarma anlamında cevaplamanız için kısa bir analiz formu geliştirdik. 

Lütfen formu dikkatlice okuyunuz, soruları dikkatlice cevaplayınız. Vereceğiniz cevaplar İşletmenizin geriye dönük SGK teşvik tutarının hesaplanmasında önem teşkil edecektir. Vereceğiniz cevaplara göre teşvik tutarınız artacak veya azalacaktır.

Sorulara vereceğiniz cevaplara göre teşvik tutarınız daha doğru hesaplanacak, çalışmalarımızın doğruluk oranı yüksek olacaktır.

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Bülent Fidan, SMMM
FCS Fidan Consulting & Strategy

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı
Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak, Sıfır (0) faizli, İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

 

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

  • 04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları
  • 02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
  • 14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu
  • 25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız