Monthly Archives: Nisan 2018

KOBİ’LERE 1.000.000 TL’YE KADAR YENİ DESTEK!

2018 Yılında KOBİ’lere, KOBİGEL Destek Programı ile 1.000.000 TL’ye kadar destek verilecek, müracaatlar 24 Nisan 2018 tarihinde başlayacak!

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018/01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Proje teklif çağrısı KOSGEB tarafından yayınlandı.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2018/01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENECEK, KİMLER MÜRACAAT EDEBİLECEK?

“İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ” başlığı ile yayınlanan çağrıya;

• “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
• Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
• Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir.

Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

 

DESTEK BÜTÇESİ NE KADAR?

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz (hibe), 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (kredi) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL'dir.
Başvurusu kabul edilen işletmelere, proje tutarının %30'una kadar erken ödeme talepleri KOSGEB tarafından karşılanabilecek.

 

HANGİ PROJELER DESTEKLENECEK?

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

• Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
• Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
• Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
• Pazarlama etkinliğini geliştirme
• İhracat kapasitesini arttırma
• (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

 

MÜRACAAT TAKVİMİ

BAŞVURU ve KONTROL

Proje Başvurusu: 24 Nisan 2018 - 22 Haziran 2018
İlk Kontrol: 25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018
İşletme Düzeltme: 9-15 Temmuz 2018
Son Kontrol: 16 - 22 Temmuz 2018

DEĞERLENDİRME

1. Safha - Online Değerlendirme: 1-17 Ağustos 2018
2. Safha - Toplantılar: 10 Eylül 2018 - 7 Ekim 2018

KABUL EDİLEN PROJELERİN BİLDİRİLMESİ: 22 Ekim 2018

 

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz:

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

 

İşverenlerin, Geçmişte Kullanamadıkları İstihdam Teşvikleri Geri Alınabilecek

FCS Fidan Consulting & Strategy kurucu Ortağı Yönetim Danışmanı Bülent Fidan: “SGK’nın sunduğu istihdam teşviklerini geçmişte kullanmayan işletmelere son bir şans tanındı, bu fırsatı işletmeler çok iyi değerlendirmeli, bu teşvikleri kullanan işletmeler maliyetlerini düşürüyorlar, kara geçiyorlar”

02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Yasa Tasarısı ile 6111 s. Kanun ve 687 s. KHK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Geçici 17. maddesi kapsamında olup önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük olarak bu desteklerden yararlanma imkânı 22.03.2018 tarihinde TBMM' de kabul edilmiş, Resmi Gazetede yayınlanarak kanunlaşmıştı.

Bu kapsamda Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte takip eden ayın başından itibaren 1 ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvurarak geriye dönük teşvik, destek ve indirimlerden tüm işletmeler yararlanacak. İşverene hak ettiği halde yararlanamadığı teşvikler, 2019 Ocak ayında başlayacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.

FCS Fidan Consulting & Strategy kurucu Ortağı Bülent Fidan, düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada, “SGK’nın, istihdamın arttırılması konusunda geçmişten bu yana uygulanan teşvikleri kullanamayanlar vardı, bu işletmelerden şartları uygun düşmesi halinde bu haklarını kullanacaklardır. Geriye dönük olarak tüm bu tutarlar SGK tarafından işverenlere ödenecektir. Özellikle 6111 sayılı Kanun’la gelen bu prim desteğinde, işyerinde ortama sigortalı sayısına ek olarak alınan ve kanunda yazılı kriterleri taşıyan her bir sigortalı için kuruma ödenecek işveren payı devlet tarafından karşılanacak ve işverenlerin istihdam yükleri hafifletilmiş olacaktır. Bu tutarlar işletmelerin çalışan sayılarına değişiklik göstermektedir. Her işletme için özel hesaplamalar yapıyoruz, görüyoruz ki, sonuçlar çok yüksek tutarlara erişebilmekte. Bu teşvikler bazı çalışanlar için 54 aya kadar uygulanabilmekte. Bu da günümüz tutarları ile bir kişi için yaklaşık olarak 18.000 TL olabilmekte.”

SGK’nın sunduğu istihdam teşviklerini geçmişte kullanmayan işletmelere son bir şans

Fidan, 31 Mayıs’a kadar hesaplamaların ve başvuruların tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, “hazırlanan dokümantasyon ile SGK’ya 31 Mayıs 2018 tarihine kadar müracaat edilmeli, akabinde Ocak 2019’dan itibaren nakten veya cari dönem prim ödemelerinden mahsup yoluyla bu tutarlar işletmelere ödenecek” dedi.

 

 

Size ayrıntılı bilgi verebilmemiz için lütfen formu doldurunuz!