Monthly Archives: Ekim 2017

KOSGEB Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Kobi’lere 5.000.000 TL'lik Yatırım Desteği Geldi !

TUBİTAK – TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna giriyorsa, KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilecektir:

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Süresince Verilen)
a. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b. Personel gideri desteğ
c. Eğitim ve danışmanlık desteği
d. Kira desteği

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Sonrası Verilen)
Yatırım projelerini tamamlayan işletmeler 1 yıl süre ile yararlanabilir.
• İşletme Gideri Desteği
1. Personel giderleri
2. Enerji giderleri
3. Bakım-onarım giderleri

Destek Süresi
Yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
c) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
d) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
e) Patent belgesi ile koruma altına alınan,
f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
g) Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesi alan
teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.

 

Desteklerden faydalanmak ve ayrıntılı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz;

Adınız Soyadınız(gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon Numaranız

Şirket Ünvanınız

Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

Destekçisi olduğumuz Girişim Hareketi bu hafta Bayim Olur Musun Fuarında...

Girişim semineri, sohbet ve fikir sunuşları ile 12-15 Ekim de CNR'da C-110 standımızda olacağız.

FCS Fidan semineri 14 Ekim Cumartesi Saat:14.30’da, tüm etkinliklere davetlimizsiniz.

İyi pazarlar, iyi haftalar...

 

 

Kosgeb Başkanı Uzkurt'tan Kobi'lere Müjde

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, yenilikçi projelerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak KOBİ Tekno Yatırım Programı ile yurt dışından ithal edilen ara ürünlerin yerli ve milli üretimini destekleyecek programın yakın zamanda KOBİ'lerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Arttırılması Projesinin açılış konferansına katıldı. Konferansta konuşan Uzkurt, programın AB Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları için uygulamaya alınan 2.3 milyar euro'luk bütçesiyle AB'nin en büyük çerçeve programlarından birisi olduğunu söyledi.

"Hedef kitlesi KOBİ'ler olan bu programa ülkemizin katılımı Avrupa Komisyonu 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de imzalanan anlaşma ile gerçekleşmiştir" diyen Uzkurt, "KOSGEB Başkanlığı, COSME programı için ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. KOSGEB bugün ki COSME'yi oluşturan 2002-2007 yılları arasında çok yıllı program ardından gelen girişimcilik ve yenilik programı adı altında benzer rolleri üstlenmiş, söz konusu programlardan ülkemizin olabildiğince fazla yararlanması için birçok çalışma yürütmüştür. COSME programının ana eylemlerinden birisi olan finansmana erişim kapsamında KOBİ'lerin esnek ve kolay şartlarda kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi garantilerinin yanı sıra risk sermayesi yatırım şirketlerine yönelik destekler bulunmaktadır. Bu araçlar sayesinde KOBİ'ler, esnek ve uygun şartlarda kredi garantilerine erişebilirken, bu teminatlara aracılık eden finans kurumları da sağladıkları krediler ile bağlantılı oluşan zararları Avrupa Yatırım Fonu'nu kanalıyla telafi etmişlerdir. Ülkemizde şu anda Finansbank, Avrupa Yatırım Fonu ile bir anlaşma imzalamış olup 2 ayrı başvuru ise değerlendirme sürecindedir. KOBİ'lerimizin, girişimcilerimizin ve ülkemizin lehine olacak her türlü iş birliği faaliyetinin diğer uluslararası kuruluşlarla olduğu gibi Avrupa Birliği ile de devam ettirmeyi önemsediğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kaydetti.

"KOBİ danışmanlık müessesini daha kurumsal hale getirmek için çalışıyoruz"

KOBİ'ler için son derece önemli olan 2 destek programını yakın zamanda açıkladıklarını belirten Uzkurt, "Birincisi; Türkiye'deki Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan yenilikçi projelerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak KOBİ tekno yatırım programı, diğeri de; yurt dışından ithal ettiğimiz ara ürünlerin yerli ve milli üretimini destekleyecek bir destek programıdır. Yakın zamanda onları da KOBİ'lerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Türkiye'de iki mekanizmayı yürürlüğe koymak istediklerini belirten Uzkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birincisi; özellikle kamu desteklerinden yararlanmada ve KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesinde KOSGEB ile KOBİ'ler arasında bir arayüz olarak oluşturmayı düşündüğümüz KOBİ danışmanlık müessesini daha kurumsal hale getirmek için çalışıyoruz. KOBİ'lerimiz, KOSGEB veya herhangi bir kamu kurumuna bir destek almak için müracaat ettiklerinde önce onları dışarıdan bir bağımsız gözün incelediği, analiz yaptığı ve bir raporla o kurumlara ilettiği süreci yürürlüğe koymak istiyoruz. Yabancı ülkelerin KOBİ eko sistemleriyle, KOBİ veri tabanlarıyla ülkemizin KOBİ veri tabanını entegre edecek bir KOBİ veri sistemini oluşturup, bu sistemlerin birbirleriyle konuşması sonucu iki ülkenin KOBİ'leri arasında nasıl bir iş birliği sağlanacağının sinyallerini alıp daha sonra iki ülkenin KOBİ'lerini nasıl buluşturacağız bunun yolunu açmak istiyoruz. Bundan sonra KOSGEB olarak izleyeceğimiz politikalarda daha ayakları yere basan, daha akılcı, daha rasyonel, bu güne kadar verdiğimiz devlet desteklerinin hangi KOBİ'de ne tür etki ortaya çıkarttığını ölçerek bundan sonraki politikalarımızı geliştirmek, mevcut uyguladığımız politikalarımızda varsa bir aksaklık revize etmek gibi bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim."

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile ilgili yeni bir model üzerinde çalıştıklarının müjdesini veren Uzkurt, "Özellikle TEKMER'ler konusunda daha önce bir karar alınmıştı ve bu karar gereğince biz TEKMER'lere herhangi bir firmanın alınmaması yönünde bir çağrı yapmıştık. Bu çağrının neticesinde şu anki mevcut TEKMER'lere firma alımında oldukça zayıfladığını görüyoruz. Şu hususta bir müjde vermek isterim. TEKMER'ler ile ilgili yeni bir model çalışıyoruz. Bu model daha güçlü bir model olacak. Bu model doğrultusunda üniversitelerimizle, sanayi odalarımızla, organize sanayi bölgelerimizle yeni protokoller yaparak daha güçlü TEKMER'leri bu ülkede inşa edeceğiz. Bu ülkemizde ki Teknopark'lara alternatif bir model olmayacak. Belki de Teknopark'ların bıraktığı o boş alanları biz TEKMER yapısıyla daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA