Yearly Archives: 2017

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen formu doldurunuz:

  Adınız Soyadınız(gerekli)

  E-posta Adresiniz (gerekli)

  Telefon Numaranız

  Şirket Ünvanınız

  Beklentiniz, hedefleriniz ve destek talebinizi genel olarak tanımlayınız

   

  Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulaması

  Bilindiği üzere; Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girdi. 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecektir.

  Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dâhil olan işyerlerinde çalışmaya başlayan çalışan, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kendiliğinden emeklilik planına dâhil edilecektir. Çalışanların katkı payları, çalıştıkları aya ait prime esas kazancın %3'ü oranında hesaplanacak ayrıca işveren katkı payı olmayacaktır.

  İlgili yönetmelikte çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi uygulaması ile ilk aşamada 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, 250-999 çalışanı bulunan özel sektör ve kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları 1 Nisan 2017'de, 100-249 çalışanı bulunan özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2017' de sisteme geçmiştir.

  Çalışanlar, zorunlu bireysel emeklilik sistemine aşağıdaki tarihlerden itibaren işverenleri aracılığıyla otomatik olarak dâhil edileceklerdir.

  • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren.

  ETBİS’e Kayıt Olma ve Bildirim Yükümlülüğü

  11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre 01.12.2017 tarihi itibariyle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ETBİS’e kayıt olmak ve bildirimde bulunmak zorundadır.

  Aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir:

  • Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar,
  • Aracı hizmet sağlayıcılar,
  • Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar
  • N11, Sahibinden, GittiGidiyor, HepsiBurada ve benzeri yapıdaki diğer sitelerden satış yapan satıcılar ayrıca kendilerine ait bir e-ticaret sitesine veya uygulamasına sahip değillerse kayıt olmalarına gerek bulunmamaktadır.

  Kayıt işlemleri www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

  Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır.