Monthly Archives: Ekim 2016

agi-yukseltildiAsgari ücretlilere vergi desteği TBMM'de kabul edildi

Vergi dilimi nedeniyle ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Vergi dilimi nedeniyle ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenmesini öngören kanun, vergi diliminden dolayı ekim, kasım ve aralık aylarında ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere vergi desteğini içeriyor.

Buna göre, bu üç ayda da ücretlerin bin 300 TL'nin altına düşen kısmı asgari geçim indirimine ilave edilecek.

Teklifin gerekçesinde, bekar ve çocuksuz hizmet erbabının geçim indirimi dahil, 2016 yılı ekim ayında net ücretinin bin 231,08 TL olduğu, bin 300 TL'nin altında kalan 69,91 TL'lik kısmının asgari geçim indirimine ilave edilerek, bin 300,99 TL olarak hizmet erbabına ödeneceği kaydediliyor.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verdiği aranın ardından, sıradaki teklif ve tasarıları görüşmek için komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA/ Alp Özden

sgk_fidan-consultingSosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan ve halen uygulanan genelgelerin, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi, güncellenmesi, konu bazında tekleştirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle gerekli çalışmalar yapılarak kısa vadeli sigorta kolları çerçevesinde çıkarılan genelgeler tekleştirilmiş, genel yazı ve talimatlardan yürürlükte olması gerekenler genelgeye işlenmiş olup, yapılacak işlemler tekraren yayınlanmıştır.

SGK 2016/21 sayı ile yayınlanan genelge için lütfen tıklayınız...SGK 2016/21 Sayılı Genelge Tam Metin

sgk-logo

 

SGK, 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve sonrasındaki hareketlerde yaralanan işverenlerin hastanede yatarak tedavi gördükleri süre içerisinde yerine getiremedikleri SGK sorumlulukları (bildirge ve prim ödeme) 24 Ekim 2016 tarihine kadar yerine getirmeleri halinde, yükümlülüklerinin yasal süresinde yerine getirilmiş olarak kabul edileceğine dair bir duyuru yayınladı.

Duyuru aynen şöyle;

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İşverenler Daire Başkanlığı

DUYURU

Bilindiği gibi 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle yaralanan sivillerimizden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan kişileri çalıştıran işyeri işverenlerimizin gerekse Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda kapatılması öngörülen ancak bilahare kapatılma işlemi sehven yapılan ve banka hesaplarına bloke konulan ve kurumca aktivasyonu yapılamamış olması nedenleriyle 2016/Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait aylık prim ve hizmet belgesi ile bu aylara ait tahakkuk eden sigorta prim ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini yasal süresinde yerine getiremedikleri Kurumumuza gelen bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır.

Bu kapsamda 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle yaralanan sivillerimizden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan kişileri çalıştırdığı anlaşılan işverenlerimizin söz konusu tarihte tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşlarından temin edecekleri “yatarak tedavi gördüklerini tevsik eden” belgelerle ispatlayan,

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda kapatılması öngörülen ancak bilahare kapatılma işlemi sehven yapılan, banka hesaplarına bloke konulduğu anlaşılan ve kurumca aktivasyonu yapılamamış olması sebebiyle aylık prim ve hizmet belgesini veremeyen ve muhteviyatı sigorta primlerini yasal süresi içerisinde ödeyemeyen,

işyeri işverenlerinin 2016/Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza en son 23/10/2016 tarihinde (hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 24/10/2016 tarihinde) verilmesi ve bu aylara ait primlerin de 2016/Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi halinde bu yükümlülüklerinin yasal süresinde yerine getirildiği kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

hibrit-araclara-otv-indirimiElektrik Motoru Da Olan Hibrit Araçlar için ÖTV Oranları İndirildi.

5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de elektrik motoru da olan hibrit araçların ÖTV oranlarını indiren 2016/9256 sayılı Karar yayımlandı.

Buna göre, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan;

a) "Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler'" için uygulanan %90 vergi oranı %45 olarak,

b) "Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler" için uygulanan %145 vergi oranı %90 olarak,

yeniden tespit edilmiştir.