Monthly Archives: Eylül 2016

kosgeb-makina-techizat-destegi

KOSGEB’den Üretime Dev Katkı “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği”

KOSGEB;

 • İmalat sanayinde faaliyet gösteren
 • KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı

işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak Kredi Faiz Desteği uygulayacak.Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 1.500.000 TL... Sıfır faizli olarak uygulanacak programda 300.000 TL’lik kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.
Kredi vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay

Programda 8 banka yer alıyor:
 

 • AKBANK T.A.Ş.
 • DENİZBANK A.Ş.
 • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 • GARANTİ BANKASI A.Ş.
 • HALK BANKASI A.Ş.
 • İŞ BANKASI A.Ş.
 • VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 • YAPI KREDİ BANKASI   

Teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu A.Ş. de programda yer alacak.
2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği, 19 Eylül 2016 tarihinde işletmelerin internet üzerinden başvurularının alınmasıyla başlayacak.

 

kosgeb-100000-tl-kredi-faizsiz

KOSGEB'ten 100.000 TL Faizsiz Kredi, Başvurular Başladı...

Terör Olaylarından ve Afetlerden Olumsuz Etkilenen KOBİ’lerin Üst Limit 100 bin TL’ye Kadar Kullanabilecekleri Faiz – Kar Payının Tamamını KOSGEB Karşılıyor.

Ülkemizde başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere terör olaylarından ve diğer doğal afetlerden (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) olumsuz etkilenen bütün KOBİ’lere KOSGEB aracılığı ile 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

Kimler Yararlanacak;

01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan belgeleyen,
KOSGEB Veri Tabanı’na güncel kaydı olan,
İmalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan tüm sektörlerdeki işletmeler bu destekten yararlanabileceklerdir.

Yedi Banka İle KOSGEB İşbirliği yapılmış olup, bu bankalar aracılığı ile kredi kullanılabilecektir:

 • Akbank T.A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • T. Garanti Bankası A.Ş.
 • T. Halk Bankası A.Ş.
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

 

Program kapsamında KOBİ’lerimizin; üst limiti 100.000.-TL, ilk 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak kullanabilecekleri kredilerin faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu A.Ş. de protokole taraf olmuştur.

Programın kapanış tarihi 31.12.2016’dır.

akaryakit-benzin-mazotKDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı

Bazı konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını %8’e indiren ve bazı ÖTV tutarlarında değişiklik yapan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1) Konut Teslimlerde KDV Oranı Değişikliği

Bilindiği üzere, KDV Oranların belirlenmesine ilişkin 2007/13033 sayılı Karar uyarınca, yapı ruhsatının 1.1.2013 ve sonrasında alındığı projelerde, net alanı 150 m2’nin üzerindeki konutlar ile net alanı 150 m2'nin altında olan konut teslimlerinden; büyükşehirlerde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamı (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler) dışında, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri, 1000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 KDV oranı uygulanmaktadır.

2016/9153 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenerek yukarıda belirtilen konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV Oranı %18’den %8’e indirildi.

Eklenen geçici madde 2:

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

2) ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

Yine bu Karar ile 08.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı malları ÖTV tutarları aşağıdaki listedeki haliyle yeniden belirlenmiştir.

KDV (I) Sayılı Liste (A) ve (B) Cetvelleri

Kış saatine geçilmeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edilecek. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasının her sene yıl boyu sürdürülmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve…
Read more