Monthly Archives: Ekim 2015

Orta Vadeli Plan (2016-2018) Resmi Gazete’de Yayınlandı

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen Orta Vadeli Program (2016-2018) 11 Ekim 2015 tarihli ve 29499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Bu program temel olarak, yapısal reformlar yoluyla büyümeyi artırmayı amaçlamaktadır.OVP’de yer alan vergi ve yatırım teşvik politikaları, bizleri bekleyen yeni uygulamalar ve yükümlülükler hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.Bu sirkülerimizde programda öngörülen vergi ve yatırım…
Read more