15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların İndirimi Nasıl Değerlendirilmeli?

Başbakanlıkça, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası başlıklı 2016/18 No.lu Genelge yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Başbakanlıkça, 2011 yılında Van ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle ve Afrika'da yaşanan kuraklık nedeniyle yardım kampanyaları düzenlenmiş ve bu yardım kampanyasına yapılan bağışların tamamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/10 uncu maddesi gereğince beyan edilen gelirden, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/1-e maddesi gereğince de kurum kazancından indirilmişti.

Bu defa Başbakanlıkça, 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla yeni bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Benzer şekilde, yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, bu yardım kampanyasına yapılacak yardımların tamamı beyan edilecek gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Öte yandan, yapılan bağışlar beyan edilen gelir ve kurum kazancı ile sınırlıdır. Yapıldığı dönemde indirim konusu yapılamayan bağış tutarı izleyen dönemlere devredilemeyecektir.

 

İlgili genelge tam metnini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

 

başbakanlık 15 temmuz şehitlere yardım kampanyası (1) başbakanlık 15 temmuz şehitlere yardım kampanyası (2)

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: